Het zaadje werd geplant tijdens de cursus Zingen met Bomen op 14 feb 2021 en leidde tot het samenstellen van deze website met als doel het verzorgen van een netwerk met informatie over bomen en klank.

Veel inspirerende ideeën om in de toekomst uit te werken ontsproten in het contact:

  • Het relatief nieuwe bos rond Zeewolde in verbinding brengen; onderling, met de omgeving en met het oude bos verder weggelegen.
  • Een concert met harpcomposities over bomen, gedichten, improvisaties vanuit de bomen en zo mogelijk ook stijgbeelden of chroma’s van de bomen die Roelant de Vletter maakt.
  • Zorgen voor de natuur door het ontstoren van zendmasten, bevrijden van de natuurwezens die er opgeslagen zijn, binnenkort in Den Haag en mogelijk ook ergens anders, met Ferry en Margrete.
  • Met een groep naar Jan Flendrie in Bourgondie reizen om daar in de veel wildere natuur muziekfenomenologisch onderzoek te doen en werken met zijn houten xylofoons.